Urencriterium voor de belasting

Wil je voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer, dan dien je (onder andere) te voldoen aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je moet kunnen aantonen dat je in een kalenderjaar:

 • tenminste 1225 zakelijke uren hebt gemaakt in een kalenderjaar. Dit komt ongeveer overeen met 25 uren per week. Let op: Er wordt niet naar rato omgerekend wanneer je halverwege het jaar start. Je moet echt het volle aantal uren hebben gehaald.
 • tenminste 50% van je totale uren hebt besteed aan je eigen bedrijf, dus meer dan de uren in loondienst.

De belastingdienst vraagt hierbij om een gedetailleerde verantwoording van deze uren. Dat betekent dat je een zorgvuldige urenadministratie moet bijhouden. Inhoudelijk stelt de belastingdienst geen eisen. Ze bemoeit zich niet met de manier waarop je je bedrijf runt. Maar de bestede uren moeten wel gedetailleerd verantwoord worden. Een urenregistratie die te algemeen, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen. Daarom is het aan te raden om ook bijv. e-mails te bewaren.

Voorbeelden van zakelijke uren

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht
 • Uitvoering van een opdracht
 • Reizen: naar de opdrachtgever, woon-werkverkeer.

Indirecte werkzaamheden:

 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren
 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden
 • Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen
 • Overig: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen.

Fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

 • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
 • De oudedagsreserve (FOR)
Scroll naar boven