urenregistratie software vergelijking

Urenregistratie software vergelijken

urenregistratie software vergelijkenOp deze pagina kunt u een aantal pakketten voor urenregistratie software vergelijken, met een aantal criteria op basis waarvan u eenvoudig een selectie kunt maken. Er wordt gestreefd naar een zo objectief mogelijke vergelijking van urenregistratie software pakketten.

Selectiecriteria urenregistratie software

Op deze pagina wordt alleen Nederlandstalige, zelfstandige urenregistratie software geïnventariseerd. Dus geen urenregistratiemodules die onderdeel zijn van bijvoorbeeld een compleet boekhoudpakket.

Wanneer de urenregistratie onderdeel is van een boekhoudpakket is namelijk geen sprake van vrije keuze voor de urenregistratie op basis van eigenschappen en kwaliteit, maar wordt dit meestal gedicteerd door het pakket, welke (om andere redenen) is gekozen (bijv. wegens boekhouding).

Er wordt onder meer gekeken naar:

In de tabellen wordt bij elke cel extra detailinformatie getoond wanneer u de muis erboven houdt.

Urenregistratie software vergelijken op OS platforms

In onderstaande tabel worden de ondersteunde platforms van urenregistratie software vergeleken. Op welke operating systems draait de urenregistratie software? Is de urenregistratiesoftware beschikbaar op de in uw bedrijf gebruikte systemen, zoals Microsoft Windows, Apple OS, Linux? Wilt u de urenregistratie software gebruiken op uw mobiele telefoon of tablet/iPad? Voor de iPhone is een iOS app nodig. Voor de overige smartphones is een Android app nodig. Wanneer een webversie beschikbaar is, kunt u op alle platformen gebruik maken van deze urenregistratie software, maar is een internetverbinding nodig.


Windows Apple OS Linux Android iOS Web
Clockwise- - -
EasyTemplate- - - - -
HRvan.nu- - -
Fact-uur- - - - -
Klokin- - - - -
Keeping- - -
Nanda- - -
TimeButler- - -
TimeChimp- - -
TimeTick- - - - -
TimeTrack
TimeWriter-
Timezilla? ? ? ? ?
ProjectHours- -
Urenwijzer- - - - -
Watch- - - - -
WorkTimer-
Yanomo? ? ? ? ?
Yoobi? ? ?
Windows Apple OS Linux Android iOS Web

 

Urenregistratie software vergelijken op prijs en bedrijfsgrootte

Een belangrijk selectiecriterium voor urenregistratie software vergelijken is de prijs. Vrijwel altijd wordt gewerkt met een huurprijs per jaar. Deze is in onderstaande tabel opgenomen voor verschillende bedrijfsgroottes.


ZZP 5 werkn. 25 werkn. 100 werkn.
Clockwise300,- 480,- 1200,- 3000,-
EasyTemplate99,50 *2) 349,- *2) 699,- *2) ?
HRvan.nu125,- 275,- 905,- 2885,-
Fact-uur300,- 1200,- 6000,- ?
Klokin300,- 300,- 300,- 1200,-
KeepingGRATIS 324,- 1620,- 6480,-
Nanda60,- 270,- 1200,- 2400,-
TimeButler36,- 180,- 300,- 3600,-
TimeChimp60,- 240,- 1128,- op aanvraag
TimeTick60,- (beperkt gratis) 300,- 2385,- 9540,-
TimeTrackbeperkt gratis *1) ca. 100,- *1) ? ?
TimeWriterGRATIS 180,- 510,- 2295,- *3)
Timezilla90,- 228,- 1188,- 4828,-
ProjectHours20,- 100,- 500,- 2000,-
Urenwijzer? ? ? ?
Watch900,- 900,- 1350,- 2700,-
WorkTimer150,- 750,- 1200,- 4800,-
Yanomov.a. 60,- v.a. 300,- v.a. 1500,- v.a. 6000,-
Yoobi41,50 180,- 900,- 3600,-
ZZP 5 werkn. 25 werkn. 100 werkn.

*1) Schattingen, ook kosten per project / rapport
*2) Eerste jaar, daarna 20% onderhoudsabonnement
*3) TimeWriter Pro versie

 

Urenregistratie software vergelijken op basisfunctionaliteit

Uren registreren is het vastleggen welke uren zijn besteed aan een klant, project en/of activiteit. De geteste tijdschrijfprogramma’s hebben één of meer van deze kenmerken waarop geboekt kan worden. Op dit punt verschillen de programma’s onderling niet zo veel. Prettig is het wanneer de kenmerken volledig onafhankelijk zijn, dus niet hiërarchisch verbonden.

Daarnaast is het gewenst om enkele vrije tekst velden beschikbaar te hebben voor de detailinformatie, zoals een korte omschrijving van de werkzaamheden of het vastleggen van gereden kilometers. Soms zijn er een aantal vaste velden, soms zijn het helemaal zelf te definiëren velden. Dit laatste heeft uiteraard de voorkeur want dat is het meest flexibel. Hierin zit meer verschil tussen de urenregistratieprogramma’s.

Voor het factureren van de geregistreerde uren, of voor het analyseren van de kosten van een project zijn rapporten en exports nodig. Wanneer de rapporten kunnen worden voorzien van eigen opmaak, kunnen ze gemakkelijk als bijlage bij een factuur worden meegestuurd. Op gebied van rapportage en export-functionaliteit is er een groot verschil tussen de verschillende urenregistratie software.


boekings-aspecten *1) vaste velden *2) eigen velden *3) rapporten *4) exports *5)
Clockwise3: K, P, A 5 3 10+,E 5
EasyTemplate3: K, P, A3- 51
HRvan.nu3: K, P, A4- 51
Fact-uur2: P, A2- 3+, O1+
Klokin3: K, P, A1 - 10+ 1
Keeping3: K, P, A1 - 4+ 3+
Nanda1: P1- ?3
TimeButler1:A 1 - E 2
TimeChimp3: K, P, A1- 2+, O2
TimeTick2: K, P- - 11
TimeTrack2: K, P- - E, O3
TimeWriter3: K, P, A0780+, E, O6
Timezilla2: K, P1- ? ?
ProjectHours2: P, A 1 - 1 1
Urenwijzer3: K, P, A1- 2+, E1
Watch3:K, P, A 1 >10 15+,E 2
WorkTimer3: K, P, A1- 2+, E2
Yanomo2: P, A1- 2+, E1
Yoobi3: K, P, A1- ? ?
boekings-aspecten *1) vaste velden *2) eigen velden *3) rapporten *4) exports *5)

*1) K=klant, P=project/product, A=activiteit
*2) Zoals omschrijving, gereden km, extra declaratie
*3) Zelf te definiëren velden
*4) aantal standaardrapporten, E=eigengemaakte rapporten, O=eigen opmaak
*5) aantal exportformaten, bijv. CSV, Excel, SQL

 

Urenregistratie software vergelijken op extra functies

Sommige urenregistratie software blijft heel basic, andere zijn meer uitgebreid. Een grafische weergave van een week of maand is aan te bevelen, omdat je dan veel meer overzicht hebt in wat wel en niet geboekt is.

Sommige urenregistratieprogramma’s hebben een stopwatch functie. Dit lijkt handig, immers dan houdt het programma de tijd voor je bij, maar in de praktijk valt de toepasbaarheid nogal eens tegen.

Meerdere programma’s ondersteunen een vorm van accordering van geboekte uren door een hiervoor geautoriseerde gebruiker. Ook hebben sommige urenregistratie programma’s het verlofbeheer geïntegreerd. Wel zo handig, zeker samen met accordering.

Met de mogelijkheid tot vastlegging van uurtarieven en klantspecifieke prijsafspraken kan de software de juiste factuurbedragen berekenen.


graf. weerg. *1) prijs-afspr. *2) accord. (niv.) *3) verlof-beh. *4) stop-watch *5)
Clockwise
EasyTemplate- - - -
HRvan.nu
Fact-uur- - /
Klokin- (2)
Keeping- - (3) -
Nanda- - - -
TimeButler- - (2)
TimeChimp- - -
TimeTick- - ? -
TimeTrack- - - -
TimeWriter- / *6)
Timezilla- - - -
ProjectHours- - - -
Urenwijzer- - - -
Watch- -
WorkTimer- - -
Yanomo- - - -
Yoobi-
graf. weerg. *1) prijs-afspr. *2) accord. (niv.) *3) verlof-beh. *4) stop-watch *5)

*1) Een grafisch weekraster toont in één oogopslag wat wel/niet geboekt is, in de vorm van een soort agenda, waarin alle tijdblokken zichtbaar zijn. Dit vergemakkelijkt de invoer omdat gaten en overlappingen direct zichtbaar zijn.
*2) Mogelijkheid voor individuele prijsafspraken per klant, project, activiteit, periode
*3) Aantal hierarchische niveaus van autorisatie, bijv. 2 (groepsleider, afdelingshoofd)
*4) Kan verlof / vakantie worden geadministreerd
*5) Kunnen uren dynamisch geboekt worden d.m.v. starten/stoppen van een stopwatch
*6) TimeWriter Pro kent 9 niveau’s van accordering

 

Scroll naar boven